Podmínky pro získání prodloužené záruční doby - Teka Servis

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prodloužená záruka

Podmínky pro získání prodloužené záruční doby - TEKA

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátorem akce „PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA“ je: Teka-CZ, spol. s r. o., V Holešovičkách 593, 180 00 Praha 8 (označovaný jako „TEKA“ nebo „organizátor“).
 2. Prodloužená záruka představuje rozšíření standardní záruky 24 měsíců o 36 měsíců bezplatného servisu na vybrané a označené modely v tomto katalogu.
 3. Prodloužená záruka kryje náklady na výkon práce servisního technika a náhradní díly nezbytné při případné opravě. Podrobné podmínky jsou uvedeny na www.tekaservis.cz.
 4. Prodloužená záruka se vztahuje na vybrané spotřebiče zakoupené od 1.9.2017 do ukončení platnosti tohoto materiálu.
 5. Podmínkou pro poskytnutí prodloužené záruky je registrace zákazníka u organizátora akce písemnou formou podle pokynů na přiloženém certifi kátu nebo na www.tekaservis.cz (viz informace na zadní straně).
 6. K účasti v této akci jsou způsobilí pouze spotřebitelé starší 18-ti let, kteří uskutečnili maloobchodní nákup vybraných spotřebičů (dále jen „zákazníci“).
 7. Prodloužená záruka se vztahuje na nákupy vybraných spotřebičů uskutečněné zákazníky v maloobchodní síti a za předpokladu, že jsou jimi používány v domácnostech na území České nebo Slovenské republiky.
 8. Veškeré informace získané v souvislosti s prodlouženou zárukou budou použity organizátorem výhradně pro účely v ní stanovené.
 9. Informace tvoří osobní údaje zákazníků a jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány organizátorem pouze v rozsahu nezbytném pro akční nabídku – prodlouženou záruku. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale vyžadováno pro poskytnutí akční nabídky.


§ 2. PODMÍNKOU ÚČASTI NA AKCI JE

 1. Nákup výrobku během platnosti akční nabídky.
 2. Registrace ve lhůtě jednoho měsíce od data nákupu. Registraci lze provést písemně zasláním doporučeného dopisu s úplně abčitelně vyplněným certifi kátem a přiloženou kopií nákupního dokladu a foto výrobního štítku na adresu organizátora, nebo na stránkách www.tekaservis.cz vyplněním formuláře pod záložkou „prodloužená záruka“ a přiložením fotografi e nákupního dokladu a výrobního štítku.
 3. Je-li za podmínek stanovených v těchto pravidlech provedena registrace zákazníka pro prodlouženou záruku v registračním systému, obdrží zákazník do 30ti dnů poštou platný Voucher s vyznačením platnosti 5-ti leté záruční doby.


§ 3. MOŽNOST ZAKOUPENÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY

Na spotřebiče uvedené v tomto katalogu, které nejsou označeny symbolem 5-let záruka pro bezplatné prodloužení záruční doby, lze tuto prodlouženou záruční dobu dokoupit za jednorázový poplatek 1 000 Kč. Podmínkou však je zakoupení prodloužené záruční doby spolu s výrobkem v rámci jedné objednávky v okamžiku jejího zadání. Pozdější dokoupení není možné. Pro uznání takto zakoupené prodloužené záruční doby je nezbytné postupovat podle pokynů, uvedených v §1. a §2. – viz výše.


 
Copyright Teka CZ, 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky